.
Woningaanpassing home > De rest... > Vragen (FAQ).

Vraag & antwoord. (FAQ).

Op veel vragen geeft de inhoud van de site wel een antwoord. Voor erg specifieke vragen kunt u mij een e-mail sturen. Veel mensen blijken nogal eens tegen dezelfde problemen aan te lopen. Daarom wil ik het antwoord dat ik iemand op zo'n specifieke vraag geef, niet aan anderen in dezelfde situatie onthouden.
Zo'n antwoord is dan op deze plaats te lezen.
Uiteraard zijn de persoonlijke gegevens van de oorspronkelijke vraagsteller
daarbij weggelaten ivm. diens privacy.Bepaalt de gemeente wie de verbouwing gaat uitvoeren?

Bij aanpassingen waarvoor Wmo subsidie via gemeente verstrekt wordt, beoordeelt de gemeente of haar adviseur de noodzaak en de kosten. Gebaseerd op de goedkoopste optie. Bij koophuizen is men natuurlijk vrij een andere (duurdere) aannemer te kiezen en zelf de meerkosten te dragen. U kunt daartoe in principe altijd voor een persoonsgebonden budget kiezen.


Zijn er bouw of aannemersbedrijven in Nederland die zich geheel richten op gehandicapten?

De meeste gewone aannemers kunnen ook het aanpaswerk goed aan. Mits u zorgt, over goede en gedetailleerde tekeningen/beschrijvingen te beschikken om precies duidelijk te maken wat u wilt. En er netjes en snel gewerkt wordt natuurlijk.... Vraagt u daarom altijd om referenties. De NVOB (aannemersbond) heeft betrouwbare adressen.
Er bestaan ook gespecialiseerde bedrijven. Soms zijn dit aannemers die op traditionele wijze (met hout en steen) bouwen. Er zijn ook bedrijven gericht op een of meer specifieke produkten, bv. liften, keukens of prefab-units. Wat het beste is voor u, hangt af van uw leefsituatie en wensen. Ir Grootveld kent in een aantal gevallen mogelijk geschikte bedrijven.


Een slaapkamer/badcel op begane grond zou de beste oplossing zijn. In ons huidige huis is dat niet mogelijk. Een lift lijkt ons een prima alternatief.
Waar doen we goed aan?

Er bestaan trap- (stoeltje langs trap) zweef- (hangend boven de trap) en plateauliften (waarop een rolstoel gereden kan worden. Maar ook verticale liften, met of zonder schacht. Let op prijs, kwaliteit, onderhoudsvormen en 24-uurs service. Wat het beste is voor u, hangt af van uw leefsituatie en wensen. Ir Grootveld kan u helpen bij uw keuzen en kent meestal voor u geschikte bedrijven.
Bedenk dat bij toepassen van een lift er vaak nog andere aanpassingen nodig zijn in huis. Denk aan aanpassingen in badkamer, entree ed. Dat betekent dat er (naast de liftkosten) ook gekeken wordt naar het totaalontwerp voor de woning, en de bijkomende kosten.


Ik heb bij de gemeente een traplift aangevraagd om de bovenverdieping (met hobbyruimte) te bereiken, mijn woon/leefvoorzieningen (slaapkamer en badkamer ) zijn beneden. Deze is afgewezen.
Hoe strikt moet de gemeente zich aan de regels houden, die in de Wmo staan?

Letterlijk zegt de Wmo resp. gemeentelijke verordening, dat alleen elementaire woonproblemen opgelost hoeven te worden, en dan nog in de goedkoopst mogelijke oplossing. Eten, koken, wassen, kleden en slapen dus. Dwz. het mogelijk houden van hobbies of sociale contacten valt er niet onder. Ditzelfde geldt voor "woongenot", uitzicht, extra leefruimte ed. Er wordt gekeken naar het niveau van sociale woningbouw.
In uw geval betekent dat dat inderdaad alleen de woon-, bad/wc- en slaapruimte toegankelijk hoeven te zijn. Helaas..
Soms is met de gemeente een beter compromis te sluiten. Ook kunt u (na de afwijzing te hebben ontvangen) een beroep op fondsen doen. Neem daarvoor contact op met bv. een Stichting MEE in de omgeving.


Wat is de minimale woonoppervlakte indien er sprake is van "voldoende manoeuvreerruimte" voor rolstoel gebruik? Wie of wat bepaalt deze maten?

Er circuleren bij Wmo-adviseurs en gehandicapten(organisaties) verschillende getallen over maximaal toegestane oppervlakten. Daar wordt door zowel aanvragers als verstrekkers van alles op gebaseerd, maar er is weinig wettelijke grond voor. Het betreft gangbare ervaringscijfers, ooit voortgekomen vanuit de vroegere GAK/GMD, later als richtlijn overgenomen in de (nu vervallen) regelingen van Wvg en Cvz, en momenteel gebruikt in de diverse gemeentelijke Wmo-verordeningen.
Het belangrijkst is volgens een letterlijke Wmo-uitleg dat een voorziening (ook qua oppervlakte) "adequaat" is. Daarbij speelt het ontwerp van het vertrek (plaats en aantal aanwezige deuren en ramen) een belangrijke rol. Soms blijkt er meer ruimte nodig dan een richtlijn stelt, soms juist minder. Dit is niet zomaar aan te tonen met de informatie uit standaardwerken zoals het "Handboek Toegankelijkheid" (voorheen "Geboden Toegang"). Vóór alles dient te worden gelet op bruikbare verzorgings- en manoeuvreerruimte. Voor nu en voor de nabije toekomst....
De werkomstandigheden van verzorgers, bv. via een persoonsgebonden budget, dienen daarbij aan de Arbo-richtlijnen te voldoen.


Bestaat er een recht op een bepaald aantal m2?

De Wmo-verordeningen van gemeentes stellen voor een deel harde getallen/richtlijnen, maar zijn voor een ander deel afhankelijk van interpretatie door de betreffende Wmo-adviseur. Helaas blijken de verschillen tussen gemeentes in de praktijk groot. De richtlijnen van het College van Zorgverzekeringen (die tot 1-4-2000 de "Awbz"-aanvragen behandelde) zijn sindsdien door veel gemeenten in de Wmo overgenomen. Deze gaan bv. uit van plm. 10-12 m2 voor een slaapkamer.
Een optelsom van ruimte voor toilet, douche, stretcher ed. geeft de oppervlakte voor de badkamer of "natte cel" (gem. 6-9 m2). Er is maximaal 18 m2 beschikbaar voor een ZITslaapkamer. Dat laatste is officieel bedoeld voor gebruik door een volwassene. Argumenteren dat kinderen (pubers) huiswerk en privacy nodig hebben, of (rolstoel)vrienden moeten kunnen ontvangen, heeft soms zin. De Wmo zelf noemt geen harde getallen, maar gaat uit van goedkoopst (=zo klein mogelijk) en adequaat (=voldoende zorgruimte) compenseren. Dat laatste moet u uiteraard (bv. met een plattegrond met op schaal ingetekende voorzieningen en gebruiksruimten) goed kunnen onderbouwen.


Hoe moet ik beginnen met een woningaanpassing?

Belangrijk in deze cruciale fase is om u overal zo goed mogelijk te oriënteren. Ga overal kijken en praten met mensen die al eerder aanpasten. Bezoek de Support beurs in Utrecht, waar hulpmiddelen te zien en te proberen zijn. Denk na over hoe u (en de rest van het gezin) straks zou willen wonen. En hoe goed de dagelijkse verzorging kan gebeuren, ook als dat later zwaarder wordt, zonder een 'ziekenhuissfeer' te krijgen.
Verstandig is uzelf terdege voor te bereiden. Laat daarom een professioneel en doordacht bouwplan maken, uitgaande van uw wensen, de mogelijkheden van het huis, en het ergo-advies van een revalidatiecentrum. U houdt hiermee zelf het initiatief, wat uiteindelijk een betere oplossing geeft. Bij de Wmo-aanvraag staat u zo sterker, dan wanneer u het aan uw gemeente overlaat.


Moet een gemeente verplicht een bouwkavel toewijzen voor een aangepast huis?

Helaas is een gemeente nooit verplicht om kavels toe te wijzen. Het is altijd een gunst als een gemeente dit (op de huidige krappe markt) wel doet. Wel kun je met een goed onderbouwd verhaal (met schriftelijke stukken van artsen/therapeuten/bouwdeskundigen ed.) meer kans maken, zeker indien je niet alleen de ambtelijke weg volgt, maar op bestuurlijk niveau (bv. een wethouder of diensthoofd) de zaak kunt uitleggen. Let overigens op, dat bij nieuwbouw op kavel de Wmo-bijdrage aanzienlijk lager kan uitvallen, omdat er specifiek op kan worden ontworpen waardoor de meerkosten lager zijn.


Zijn systeembungalows goed aanpasbaar?

Het voordeel bij systeemwoningen is de vaste bouwprijs die u wordt geoffreerd. U kunt ook aan de hand van folders bij verschillende bedrijven een huis naar wens uitzoeken. Net als de meeste bedrijven in de bouwbranche weten ook deze leveranciers nauwelijks van de specifieke eisen rond de verzorging bij ernstige handicaps, al wordt dit vaak ontkend of gebagatelliseerd. Er ligt een enorm verschil tussen "gewone" rolstoelaanpassingen uit het veel toegepaste "Handboek Toegankelijkheid" en dit soort zeer specifieke zorgvoorzieningen. Helaas merkt u het verschil pas na de oplevering... Veel van deze aanpassingen vallen buiten de standaard opties die deze bedrijven aanbieden. Een specifieke berekening van het meerwerk volgt vaak in een laat stadium. De kosten daarvan zijn doorgaans flink hoger dan voor standaardwijzigingen. Soms moet overhaast beslist worden, terwijl er al een basisovereenkomst ligt, waar u niet meer onder uit kunt.
Ik raad dan ook aan, om (vanuit een ergonomisch programma van eisen) vooraf een adequaat bouwplan te laten opstellen voor aanpassingen in de te bouwen woning. Door een ervaren deskundige. Op grond daarvan beoordeelt en prijst de bouwer in een vroeg stadium de aanpassingen, zodat vóór tekening van het contract uw wensen en kosten vastliggen.


 

Site design and copyright by Ir Grootveld / Blinksoft.