.
Woningaanpassing home > De rest... > Vragen (FAQ).

Vraag & antwoord. (FAQ 2).


Onze gemeente stelt: Bij nieuwbouw van een afzonderlijke woning zijn er weinig subsidiabele meerkosten, omdat met de meeste aanpassingen in het ontwerp en tijdens de bouw rekening gehouden kan worden. Kunt U aangeven of dit redelijk is?

De stelling dat aanpassing van nieuwbouw "niet meer kost" deel ik niet, zo blijkt uit mijn eigen aanpassings praktijk. Er zijn vele meerkosten vanwege extra voorzieningen (schuifdeur, ander sanitair, slipvrije vloer, meer elektra-aansluitingen, loos leidingwerk voor toekomstige voorzieningen ed.). Maar ook vanwege extra zorgoppervlakte (bad/slaapkamer met tilliftgebruik, liggende verzorging en stalling hulpmiddelen vraagt extra m2's), en het verplaatsen van ruimtes naar de beganegrond (meer fundering/dak/geveloppervlak) dan wel toepassen van stijgvoorzieningen (traplift, rolstoellift). Bekijk het voorbeeld van zo'n situatie in Ommen. (Aanvechtbare) jurisprudentie geeft gemeenten toch een mogelijkheid om geen subsidie voor (vrijstaande) nieuwbouw te verstrekken.
Bij projectnieuwbouw ligt de zaak anders. U heeft daar weinig invloed op het ontwerp van de woning en Wmo subsidie is in dat geval vaak wel mogelijk.


Welk bewijs wil de belasting zien dat een aangepaste woning meer waard geworden is?

De waardevermeerdering is vast te stellen via de de woz-taxatie van de situatie vóór en na de aanpassing. Het is nog beter, om de taxatie via een makelaar te doen. Dit is duurder, maar u bindt de gemeentelijke woz-kat op die manier niet direct op het spek. Sommige IB inspecteurs nemen genoegen met een schatting door uzelf, bv. op grond van de aanpaskosten.Is het spreekuur echt kosteloos of zit ik toch ergens aan vast?

Het kosteloze spreekuur is echt kosteloos. Zolang een vraag niet onevenredig veel tijd kost om te beantwoorden, mag deze altijd gesteld worden. Per mail of telefoon. In complexe situaties neemt Ir Grootveld ook wel contact op met de vraagsteller.
Is het noodzakelijk, dat aan een probleem meer tijd wordt besteed, dan stelt Ir Grootveld u verschillende (betaalde) mogelijkheden voor. U bent te allen tijde vrij om zelf te bepalen, of u dit al dan niet wilt doen. Investeren kan echter uw kansen verhogen.Waarom kost begeleiding door Ir Grootveld geld?

Met de kosteloze spreekuren en het bijhouden van deze website is veel tijd en geld gemoeid. Daarnaast is dit belangrijke werk voor Ir Grootveld zijn enige bron van inkomsten. Hij beschikt niet over andere middelen en er zijn geen subsidies voor dit werk beschikbaar.
Kwaliteit kost nu eenmaal geld. Ook in het geval van deskundige begeleiding. Maar het levert u doorgaans meer op dan het kost, zoals u zelf kunt nalezen.

De kosten van een goede voorbereiding vallen ruimschoots in het niet bij de besparingen, tijds- en kwaliteitswinst. Zo levert onderhandelen bij uw gemeente met voldoende professionele kennis, vrijwel altijd een eerlijker (hoger) subsidiebedrag op!
Zoals de Engelsen zeggen: "pennywise is pound-foolish..."Op welke manieren kan ik de kosten van begeleiding mogelijk terugkrijgen?

Vrijwel elke Wmo-verordening biedt de mogelijkheid om "architektkosten" tot 10% van de aanneemsom mee te subsidiëren.
De maximale advieskosten van Ir Grootveld blijven daar ruimschoots onder. Zelfs bij de meest complete opdracht met schetsontwerp en bouwtekeningen.

Het is helaas sinds 2014 niet meer mogelijk om kosten die voor uw eigen rekening zijn gebleven, als bijzondere ziektekosten af te trekken bij uw belastingaangifte. Wel zijn bij het aangaan van een verbouwingslening ontwerp- en begeleidingskosten meestal mee te financieren.
 

Site design and copyright by Ir Grootveld / Blinksoft.