logo woningaanpassing info en advies wonen
Het Stappenplan Het Pve Het Voorbeeld Het Advies De Regels De Rest
homeThuis aanpassen.
Fokuswonen.
Verzorgd wonen.
Design for all.
Nieuw !
Vragen (FAQ).
Handibeurs.
Sponsoring.
Handiblog.
Ir Grootveld.
Handi Lifestyle
Links.
Home.
(Terug)
Sitemap.
Contact.


Naam:..

Plaats:..

Email:...

.
Blijf op de hoogte !
.

.

Verhuisadvies WMO?

Bestel de Keuzewijzer
"Verbouwen of verhuizen?"

.

adverteren

.


Bestel de infomap !

alle info van deze site
overzichtelijk met
de laatste aanvullingen.


Verzorgd wonen.

Verdwenen zorgvragende bewoners vroeger in bospaviljoens, instellingen haken in op de vraag naar kleinschalig wonen "in de wijk". Sommige zetten eigen woonvormen op, met bijbehorende zorg. Andere leveren alleen zorg, en laten het huisvestingsgedeelte over aan wooncorporaties. Ook instellingen ontwikkelen allerlei nieuwe initiatieven. Zoals "levensloopbestendig" wonen. Zo'n woning is al gelijk rolstoel- of verplegingsgeschikt gebouwd. Er is dan voldoende ruimte voor intensieve zorg. Ook is rekening gehouden met extra voorzieningen, zoals "domotica". Door automatisering en slimme apparatuur in huis, wordt de verzorging ontlast.

(scroll omlaag.....)


rolstoelschuifdeurwasmachine verhoger
Als het niet mogelijk is om zelfstandig te wonen, zijn er verschillende alternatieven. Er zijn kleine en grote woonvormen, voorzieningen voor jongeren, internaten en andere vormen van wonen. Gekoppeld aan onderwijsinstellingen, verpleeg- en verzorgingstehuizen. Er zijn in Nederland vier grote woonvormen, waaronder Het Dorp in Arnhem. Kleinere woonvormen bieden veel individuele ondersteuning. Het aantal bewoners variŽert van zestien tot veertig mensen. Sommige woonvormen richten zich op een bepaalde leeftijdsgroep of een bepaalde handicap.

Alle woonvormen worden gefinancierd op grond van de AWBZ. De normering van kosten is gebaseerd op de eisenprogramma's zoals die door het "Bouwcollege" (College Bouw Zorginstellingen, CBZ) zijn ontwikkeld tbv. het instellingsbouwen. Dit leidt doorgaans tot hogere investeringskosten dan binnen de volkshuisvesting gebruikelijk is.

Er zijn ook speciale woonvormen voor jongeren. Deze centra bieden huisvesting aan kleine aantallen gehandicapte jongeren. Vanuit zoín centrum bezoeken zij een activiteitencentrum, een dagverblijf of een opleiding. Of zij hebben een baan. Daarnaast zijn er aan een aantal scholen en andere onderwijsinstellingen wooncentra verbonden. Er zijn in Nederland ook woonvormen voor specifieke zintuiglijke handicaps, zoals doven, blinden en ernstig slechtzienden. Deze vallen buiten het kader van deze site.

Daarnaast zijn er door het gehele land woonvormen voor ouderen. Zowel met als zonder specifieke (dementie, parkinson ed.) handicaps. Dit variŽert van "aanleunwoningen" zonder zorg, tot woonzorgcomplexen met (al dan niet onder de AWBZ vallende) zorgpakketten."Levensloopbestendig" wonen.

De laatste jaren worden er steeds vaker complexen met zg. "levensloopbestendige" woningen gebouwd. Zo heeft in Rotterdam de Stichting Humanitas enkele complexen met woningen gerealiseerd, waar zonodig extra zorg verstrekt wordt. De woningen zijn opgezet voor (hand-) rolstoelgebruik en soms ook geschikt (te maken) voor verzorging van bedlegerige personen. Mensen kunnen dan verpleegd worden in hun eigen woning. Er hoeft niet meer op oudere leeftijd opnieuw verhuisd te worden. Zo'n verhuizing vanuit de eigen, vertrouwde omgeving naar een verzorgings- of verpleeghuis, wordt meestal als zeer ingrijpend ervaren. Vanwege de mogelijk te verwachten intensieve zorgvraag, bevinden de woningen zich doorgaans in de wat grotere complexen, waar deze zorg beschikbaar is.Domotica.

Domotica is een samentrekking van de woorden domus (Latijn voor huis) en telematica (telecommunicatie en informatica). Het begrip geldt als verzamelnaam voor alle technische voorzieningen, die maken dat een woning "slim" is ingericht en de bewoner zorg uit handen kan nemen. Het gaat hier om de mogelijkheid waarmee bestaande technische voorzieningen (verwarming, verlichting, intercom, electrische apparaten) binnen de woning, via een centrale computer aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Zie voor meer informatie onder Programma van eisen.

De verwachtingen zijn tamelijk hoog gespannen. Ouderen en gehandicapten kunnen met domotica langer zelfstandig blijven wonen. Ook de zorgverlening wordt ontlast. Momenteel zijn de kosten nog hoog en de bedrijfszekerheid beperkt. Maar de ontwikkelingen in het bedrijfsleven gaan snel. De overheid stimuleert een en ander met (gemeentelijke of provinciale) subsidies en het stimuleren van informatie-uitwisseling.

logo adres top


Please change "fontsize" in your browser if page looks corrupted.
Site design and copyright by Ir Grootveld / Blinksoft.