Woningaanpassing home > Advies home > Bestelpagina publicaties.

De Informatiewinkel.

Bestel hier de infomappen van Ir Grootveld!

Maakt u hier uw keuze uit de verschillende informatieve uitgaven van Ir Grootveld op het gebied van Wmo en woningaanpassingen. Deze kunt u als pdf-bestand bestellen via het formulier onderaan deze pagina.
Vult u dit volledig in en klik dan op de verzendknop onderaan.

Let u erop, dat u eerst het verschuldigde bedrag voor het pdf-bestand van de gewenste publicatie(s) overmaakt op Iban NL82INGB0001303194 tnv. Grootveld.

Direct na ontvangst van uw betaling ontvangt u uw bestelling op het aangegeven mailadres.

Ondervindt u problemen? Stuurt u dan de gevraagde gegevens per e-mail.


(Lees meer...)

  1. Download de Woningaanpassing App.

  2. Rapport "Verkenning knelpunten bij dure woningaanpassingen."

  3. Keuzewijzer "Verbouwen of verhuizen?"

  4. Uitgebreide informatiemap over woningaanpassingen.

  5. Keuzewijzer "Nieuw bouwen of verbouwen?"

  6. Eisenpakket en Wmo-opties bij Duchenne spierdystrofie.

  7. Eisenpakket en Wmo-opties bij Multiple Sclerose.

  8. Eisenpakket en Wmo-opties bij Dwarslaesie.

Rapportage "Verkenning van de knelpunten bij dure woningaanpassingen."


Door: Ir. J. Grootveld bi.overleg over woningaanpassingen

Ondanks de invoering van de Wmo heeft de rapportage over de knelpunten in de uitvoering van de (voormalige) Wvg nauwelijks aan actualiteit ingeboet. Beleidsmakers en managers in de zorgverlening aan mensen met een handicap treffen in deze rapportage tal van praktijkproblemen aan. Ir Grootveld komt ze volop tegen in zijn dagelijkse adviespraktijk. Vervolgens worden voorstellen voor mogelijke oplossingen aangegeven. U vindt elders op de site een samenvatting.

Keuzewijzer "Verbouwen of verhuizen?"


Door: Ir. J. Grootveld bi.Een praktische zoektocht naar de consequenties van het toepassen van het verhuisprimaat. Voor zowel cliƫnten als gemeenten. Dit gebeurt aan de hand van een concrete praktijksituatie. U leest over de verschillende keuzemogelijkheden die er in de beschreven omstandigheden waren. Aanpassen dan wel diverse verhuisopties. Dat bood beide partijen de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan en gezamenlijk te zoeken naar een voor iedereen aanvaardbare oplossing.

Uitgebreide informatie over woningaanpassingen.


Door: Ir. J. Grootveld bi.zweefliftDit verzamelbestand bevat de informatie uit het gedeelte "Woningaanpassingen" van deze site. Ook zijn er enkele aanvullingen. Verder zijn er tips, en kunt u via telefoon en website mij uw specifieke vragen stellen. Zo heeft u alle informatie rondom het aanpassen van uw woning (of die van uw cliënt) overzichtelijk bij de hand. Te raadplegen offline via het computerscherm, of zelf uitprinten. Een goede basis om verder na te denken over uw eigen woonsituatie.

Keuzewijzer "Nieuw bouwen of verbouwen?"


Door: Ir. J. Grootveld bi.rolstoelerNaast een algemeen eisenprogramma op het niveau van de handbediende rolstoel, vindt u een globale vergelijking van de consequenties van verschillende aanpassingsopties. U leest over de verschillende keuzemogelijkheden die een gemeente heeft. Aanpassen van een bestaande woning, dan wel nieuwbouw op project- of individuele basis. Dat u en uw cliënt de mogelijkheid om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen, op grond van concrete informatie.

Eisenpakket en Wmo-opties bij Duchenne spierdystrofie.


Door: Ir. J. Grootveld bi.rolstoelerEen leidraad met optimaal eisenprogramma voor het aanpassen of nieuw bouwen van een woning voor één of meer kinderen met Duchenne spierdystrofie. Uitgangspunt is het komen tot een bruikbare oplossing voor zowel de korte als de (zeer) lange termijn. Rekening wordt gehouden met de consequenties van het (toekomstig) gebruik van grote hulpmiddelen en apparatuur thuis.

Eisenpakket en Wmo-opties bij Multiple Sclerose.


Door: Ir. J. Grootveld bi.scootmobielEen leidraad voor een optimaal eisenprogramma bij het aanpassen of nieuw bouwen van een woning voor één of meer personen met Multiple Sclerose. Uitgangspunt is daarbij het komen tot een goede oplossing voor de verschillende stadia en verschijningsvormen van de aandoening, van licht tot ernstig.
Rekening wordt gehouden met het mogelijk (toekomstig) thuisgebruik van grote hulpmiddelen en apparatuur.

Eisenpakket en Wmo-opties bij Dwarslaesie.


Door: Ir. J. Grootveld bi.rolstoelerEen leidraad met optimaal eisenprogramma voor het aanpassen of nieuw bouwen van een woning voor één of meer bewoners met een dwarslaesie. Uitgangspunt is het komen tot geschikte oplossingen voor personen met lage en met hoge dwarslaesies. Daarbij ook de consequenties betrokken van het (toekomstig) gebruik van grote hulpmiddelen thuis.Bestelformulier.


Let u erop, eerst het verschuldigde bedrag voor de gewenste publicatie(s) over te maken op Iban: NL82INGB0001303194 tnv. Grootveld.
Direct na ontvangst van uw betaling ontvangt u uw bestelling als pdf-bestand op het aangegeven mailadres.Naam en voorletters:
Adres:
Postcode en plaats:
Datum:
E-mail:
Ik bestel de
volgende uitgave(n):
Ruimte voor opmerkingen.
Web Form Code
Typ code hiernaast over:
Naam en voorletters:
Adres:
Postcode en plaats:
Datum:
E-mail:
Ik bestel de
volgende uitgave(n):
Ruimte voor opmerkingen.
Web Form Code

Typ code over:

adres grootveld architekt en adviseur
Site design and copyright by Ir Grootveld / Blinksoft.