Woningaanpassing home > Advies home > Particulier > Wat zeggen anderen?

"ervarings­deskundig en tot uw dienst..."

Wat zeggen anderen?

De beste referenties zijn natuurlijk de ervaringen van mensen, voor wie ik eerder iets heb kunnen betekenen.

Ook de verschillende media, zowel bladen van cliëntenorganisaties als de landelijke en regionale pers, besteden regelmatig aandacht aan mijn advieswerk en de website.


(Lees meer...)

Online
Coaching
& Advies


Onbeperkt, voor één vast bedrag!

Klik hier!Dit vinden klanten:

 • ,, Het leek ons leuk u op de hoogte te houden van de verbouwing aan ons huis. Het gaat nu allemaal voorspoedig. De aannemer is hard aan het werk gegaan en we hopen/verwachten in oktober te verhuizen. Het huis is werkelijk onherkenbaar veranderd. Mocht u nog eens in Haarlem zijn en u hebt tijd zou het leuk zijn als u eens kwam kijken. We willen u in ieder geval hartelijk danken voor uw ondersteuning.

  Mw. L. te H.
 • ,,Ik wilde u langs deze weg nogmaals bedanken voor de hulp die we van u hebben gehad bij het aanpassen van onze woning. Ik heb een aantal foto's toegevoegd van het eindresultaat. Als u die wilt gebruiken voor de website o.i.d. dan mag dat. Afgelopen week zijn de allerlaatste puntjes op de i gezet. Dus het is nu echt helemaal af.

  Fam. K. te U.
 • ,,Graag wilde ik u bedanken voor alle moeite en energie die u heeft gestopt in gesprekken met de Gemeente, we hebben inmiddels een beschikking ontvangen van alle verbouwkosten. Dit was zonder uw hulp door onszelf zeker niet gelukt! met vriendelijke groet

  Mw. B. te L.
 • ,,Al zo lang ben ik bezig. Eindelijk tref ik eens iemand die mijn vraag serieus neemt.

  De heer H. te St-O.
 • ,,Tijdens het surfen kwam ik op uw website terecht, het is een leuk initiatief en zal ongetwijfeld voor veel ouders een steun zijn.

  De heer F.N.
 • ,,Wat heeft u een prachtige informatieve site gemaakt.
  Ik ben bezig met de voorbereiding van aanpassingen aan het appartement van mijn ouders. Hartelijk dank en veel succes met uw voorlichtende werk.

  De heer J. vd. L.
 • ,,Een compliment voor de website.
  De dagelijkse praktijk staat centraal in uw site. De site biedt oplossing gerichte kijkjes op de stand van zaken nu. Naast praktische oplossingen is het ook belangrijk te weten, dat met jou vele mensen moeten worstelen met een vergelijkbare problematiek. Ieder sitebezoek sterkt mijn gevoel om niet te verzaken maar ervoor te gaan.

  De heer A.K.
 • ,,Ik wilde u complimenteren met uw site; het is overzichtelijk, netjes en moeilijke informatie staat makkelijk en volledig verwoord! Ook vind ik de tips die u geeft erg nuttig! En bovendien is de site uniek in zijn inhoud!
  Ik hoop u later met vragen eventueel te kunnen benaderen, maar voorlopig heb ik genoeg aan uw site!

  Mw. L. vd. M.


­In de media:


­

 • Lotje en Co.  Het blad "Lotje en Co", gericht op ouders van kinderen met een beperking, geeft in dit najaarsnummer informatie over woningaanpassingen. Onder andere over de mogelijkheden van Ir Grootveld als onafhankelijk coach en adviseur.

 • De Mantelzorger.
  Mezzo vereniging voor mantelzorgers.  In het blad van de vereniging voor mantelzorgers Mezzo werd aandacht besteed aan Ir Grootveld op het gebied van Wmo-ondersteuning en aanpassingen aan de woning.

 • MenSen
  (MS-Vereniging).  Het blad "MenSen" van de MS Vereniging Nederland was voor een groot deel gewijd aan de mogelijkheden die Ir Grootveld voor mensen met MS heeft als zij hun woning moeten aanpassen.

 • Financieële Dagblad.  Het Financieële Dagblad interviewde Ir Grootveld over het onderwerp: "Nu zorgen voor later". Ofwel hoe senioren zich kunnen voorbereiden op hun toekomstige woonsituatie. Lees het interview hieronder.

 • NRC woonbijlage.
  Woningaanpassing vraagt om een plan  nrc Ouderen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Een goed plan om de woning levensloopbestendig maken maakt dit mogelijk. ‘Waarom zou je verhuizen als het mogelijk is de eigen woning aan de zorgwensen nu en in de toekomst aan te passen. Toch zijn er maar weinig mensen die zich tijdig verdiepen in de mogelijkheden van woningaanpassing. Een goed plan brengt allereerst de wensen in kaart op het gebied van zorg én woongenot. Denk aan een luxe badkamer of een gelijkvloerse serre. In die plannen kunnen gelijk de zorgaanpassingen worden meegenomen die naar verwachting de komende jaren nodig zijn.

  Ik raad mensen altijd aan vooraf een plan te maken voor woningaanpassing. Bijvoorbeeld in overleg met de ergotherapeut en een gespecialiseerd adviseur. Helaas wordt deze voorbereiding soms overgeslagen. Dan wordt direct een aannemer ingeschakeld om aanpassingen uit te laten voeren. Zo kunnen situaties ontstaan waar je later alleen maar last van hebt. Een gerenoveerde badkamer blijkt dan te weinig manoeuvreerruimte te bieden of een simpel drempeltje blijkt bij het ouder worden van de bewoner een obstakel.

  Mensen zijn bij de aanschaf van hulpmiddelen geneigd uit te gaan van de situatie in een verpleeghuis of een ziekenhuis. Maak geen ziekenhuis van je huis. Een badkamer met een inloopdouche hoeft echt niet wit en steriel te zijn. Door het gebruik van diverse materialen kun je aanpassingen goed laten aansluiten bij de eigen smaak en de stijl van het huis.

  Neem de tijd om de aanpassingen voor te bereiden en door te voeren. Zeker als er vergunningen nodig zijn en er een beroep wordt gedaan op financiële tegemoetkomingen van de gemeente. Wacht niet tot het echt niet meer gaat en gezondheidsredenen dwingen tot snelle aanpassing. Door tijdig een plan te maken houdt je zelf de regie.’

  Johan Grootveld heeft zich als architect gespecialiseerd in woningaanpassing voor onder andere ouderen en gehandicapten.

 • VSN Contact.  In het blad "VSN-Contact" van de Vereniging Spierziekten Nederland staan regelmatig artikelen over Ir Grootveld. Hij is als consulent Woningaanpassingen aan oa. deze patiëntenvereniging verbonden.

 • MEE-krant "Markt van Mogelijkheden".
  Woningaanpassingen: eerst denken, dan pas doen.....  Een prettig en comfortabel thuis is belangrijk voor ons allemaal. Wie zelf of binnen het gezin te maken krijgt met ziekte of handicap, merkt dat fysieke beperkingen en passende zorg impact hebben op de woonsituatie. Hulpmiddelen, domotica en woningaanpassingen bieden uitkomst, maar hoe organiseer je dat? We vroegen het aan ingenieur Johan Grootveld, die zich als architect heeft gespecialiseerd in woningaanpassingen voor mensen met beperkingen.

  Waarom richt u zich specifiek op dit domein?

  "Als vader van twee meervoudig gehandicapte zoons heb ik zelf ervaring opgedaan met het realiseren van woningaanpassingen. Wat me daarbij opviel, is de grote kloof tussen bouwkundige, juridische en ergonomische kennis rondom woningaanpassingen. Zelfs als architect en bouwkundig adviseur bleek het vinden van de beste oplossing een pittige zoektocht, mede door de ingewikkelde regelgeving rondom subsidies. Daarom besloot ik me daarin specialiseren. Als adviseur voor woningaanpassingen ondersteun ik nu al twintig jaar mensen die in hun persoonlijke woonsituatie te maken krijgen met motorische beperkingen."

  Wat zijn de grootste valkuilen?

  "Een grote groep onderschat het proces dat vooraf gaat aan goede woningaanpassingen en gaat te snel aan de slag. Vaak zien ze daarbij elementen over het hoofd of ze houden er geen rekening mee dat omgevingseisen veranderen bij het opgroeien, ziekteproces of ouder worden. Door te focussen op één oplossingsrichting sluiten ze bovendien andere mogelijkheden uit, die misschien beter, praktischer of zelfs goedkoper zijn. EEN BUITENSTAANDER KAN DAAROP WIJZEN. De wet- en regelgeving vormt een bijkomend knelpunt, zeker als plannen niet stroken met wat volgens de gemeente mogelijk is. Dan lopen mensen vast. Een andere valkuil is totale overgave aan de gemeente. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente inderdaad verantwoordelijk voor passende voorzieningen, maar besef wel dat de meeste ambtenaren vooral kijken naar oplossingen die binnen de wettelijke kaders passen en bij voorkeur een laag prijskaartje hebben. Dat leidt dus niet vanzelfsprekend tot de beste keuzes. Wie maatwerk wil dat goed aansluit bij de eigen leefsituatie, moet daarom voor zichzelf opkomen en zich goed verdiepen in de mogelijkheden."

  Wat is uw advies als mensen hun woning willen aanpassen?

  "Neem de voorbereiding heel serieus en vraag advies aan een onafhankelijke partij die alle facetten overziet. Want HET advies VAN een leverancier van trapliften of andere hulpmiddelen IS VAAK GERICHT OP HET PRODUKT, en dat VORMT BIJNA NOOIT DE TOTAALoplossing. Annemers ZIJN JUIST WEER niet gewend om na te denken over de ergonomie van een woning, dus ook zij houden vaak te weinig rekening met het complete zorgplaatje. De kracht zit in de combinatie én in de creativiteit om buiten de geijkte paden te denken. Wie vooraf goede afwegingen maakt, kan veel frustraties en geld besparen. Ik krijg regelmatig cliënten die zelf aan de slag zijn gegaan en vervolgens vastliepen, maar vaak zijn zaken achteraf lastig terug te draaien. Mijn meerwaarde zit daarom vooral in het beginstadium. Vaak hikken mensen in die eerste fase tegen advieskosten aan, maar nogmaals, het kan zoveel geld besparen dat een goed advies zichzelf MEER DAN terugverdient. Wie geld uitgeeft, kan dat bovendien beter doen aan oplossingen die écht werken."

  Kijk voor meer informatie en advies op http://woningaanpassing.grootveld.net of bezoek de stand van Johan Grootveld op de Markt van Mogelijkheden.

 • RTV 10 Brabant.  De regionale Brabantse zender RTV10 besteedde in het programma "Plus +" aandacht aan woningaanpassingen. Ir Grootveld werd voor het programma door de bekende presentatrice Vivian Boelen over dit onderwerp geïnterviewd.

 • Het Parool.  Het Parool interviewde Ir Grootveld tijdens een woonbeurs in Amsterdam Zuidoost. Lees het interview hieronder.

 • Dagblad Trouw.  Dagblad Trouw besteedde aandacht aan één van de door Ir Grootveld gerealiseerde woningaanpassingen:

 • Algemeen Dagblad.  Het Algemeen Dagblad interviewde Ir Grootveld in het kader van de Wmo. Lees het betreffende gedeelte van het interview:
  "In het uiterste geval kan een gemeente zeggen dat deelname aan een maaltijdservice een goed én goedkoper alternatief is dan de aanpassing van een keuken, zegt Wmo adviseur Johan Grootveld uit Brielle (Moet zijn: Vierpolders bij Brielle, JG).
  Ook zal een gemeente voortaan bij een woningaanpassing eerst kijken of een tijdelijke plastic unit (Bedoeld wordt: een prefabunit, JG) in de tuin mogelijk is, in plaats van een permanente aanbouw. Het gevaar is dat gemeenten zich laten leiden door geld en besparingen en niet meer afgaan op wat écht de beste oplossing is, zegt Grootveld........."

 • Bosk Magazine.  In het Bosk Magazine stond een artikel over Ir Grootveld in het kader van het thema "wonen".

 • Eigen Huis Magazine.  In het Eigen Huis Magazine stond een artikel over het aanpassen van woningen door Ir Grootveld.

 • Routeplanner Woningaanpassingen
  Vilans.  Op verzoek van Vilans werkte Ir Grootveld mee aan de totstandkoming van de routeplanner Woningaanpassingen.

  Deze routeplanner is bedoeld als ondersteuning van bewoners bij het realiseren van een woningaanpassing in de eigen woning. Als iemand ten gevolge van een ziekte of aandoening problemen in de woning ondervindt kan een woningaanpassing een oplossing bieden. De routeplanner woningaanpassingen wijst de weg in het traject dat de bewoner moet doorlopen wanneer er zo'n woningaanpassing gerealiseerd moet worden. De routeplanner biedt ondersteuning bij de oriëntatie op woningaanpassingen, bij het ordenen van de eigen wensen of eisen en tijdens beslismomenten. Daarnaast krijgt de bewoner bij iedere stap die hij doorloopt handige tips.

 • Woonkwaliteit.
  VAC-punt Wonen.  Ir Grootveld is bouwkundig ingenieur, architect en vader van twee kinderen met een motorische handicap. Als ervaringsdeskundige adviseert hij over de technische, procedurele en juridische aspecten van complexe woningaanpassingen. Een soort "VACpunt", maar dan op het gebied van wonen met intensieve zorg.
  Hij geeft het liefst advies in een zo vroeg mogelijk stadium. Dan is er nog veel te beïnvloeden. Een deskundig onderbouwde subsidieaanvraag beperkt langdurige procedures, vereenvoudigt het contact met instanties en levert een optimaal resultaat.

  Het is belangrijk om in een vroeg stadium met een goed plan te komen. Dit kan door eerst alle eigen wensen op een rij te zetten. Daarnaast maakt een betrokken ergotherapeut een zo optimaal mogelijk programma van eisen voor de gewenste zorg- (en woon-)situatie. De gemeente zal (zelf of via een adviesbureau) eveneens een indicatieadvies vragen voor een aanpassing. Dit is echter vooral gericht op de "goedkoopste, nog net adequate" voorziening. De gemeente gebruikt dit belangrijke advies als basis voor haar subsidie-besluit!

  Het is verstandig, als in dit stadium ook al door een gespecialiseerd architect of bouwkundige gekeken wordt naar de technische consequenties van aan- of verbouw in de gegeven situatie. Zij zijn daar beter mee bekend dan een ergotherapeut of een indicatieadviseur.

  Door het inschakelen van een eigen ergotherapeut en bouwkundige krijgt de cliënt de beschikking over "eigen" deskundigheid. Als tegenwicht naar de, meestal veel minder bij zijn specifieke situatie betrokken, professionals van de diverse Wmo-instanties. Dat beperkt nare en kostbare verrassingen in een vroeg stadium.

  Contact.

  Cliënten en hun belangenbehartigers kunnen eenvoudige vragen stellen via een kosteloos spreekuur (0181-472690) of email (info@grootveld.net), dan wel de zeer informatieve website bezoeken op http://woningaanpassing.grootveld.net. Dat is vrijblijvend, zonder enige verplichting. Hier zijn praktijkvoorbeelden, regelgeving, tips en natuurlijk de veelgestelde vragen te vinden.

  Ook uitgebreidere ondersteuning is mogelijk. Zoals het maken van een ontwerp, tekeningen en complete begeleiding. Of aanwezig zijn bij belangrijke gesprekken met instanties. Omdat hij volledig op de hoogte is van alle recente jurisprudentie rond de Wmo kan hij zowel cliënt als gemeente uitzicht bieden op haalbare oplossingen. Op die manier heeft hij al vele malen een slepende patstelling weten te doorbreken.

  Deze werkwijze beperkt langdurige procedures, en vergroot de kans op een voor alle partijen eerlijk subsidiebedrag. Een goede voorbereiding is de kosten altijd dubbel en dwars waard. Het levert immers een veel bruikbaarder bouwplan op, wat vooral bij intensieve, dagelijkse zorgverlening belangrijk is. De met dit werk verbonden kosten zijn veelal als onderdeel van de aan te vragen subsidie op te voeren.

adres grootveld architekt en adviseur
Site design and copyright by Ir Grootveld / Blinksoft.