Cookies & privacy.

U vindt hier nadere informatie over mijn privacy- en cookiesbeleid.

Privacyverklaring:

Dit privacyreglement is bedoeld om te voldoen aan de eisen, zoals gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Bij het opstellen ervan is rekening gehouden met zowel schriftelijke verwerking van persoonsgegevens als deze verwerking in geautomatiseerde vorm. Hoewel ik in mijn werkzaamheden maar beperkt te maken heb met het verder verwerken van persoonlijke informatie hecht ik groot belang aan transparantie van de privacybescherming van mijn klanten en de overige websitebezoekers.

Te allen tijde is mijn uitgangspunt dat alle persoonlijke gegevens onder mijn hoede vertrouwelijk en met zorg worden behandeld, op dezelfde wijze als ik zelf zou verwachten van anderen. Dit betekent dat persoonlijke gegevens niet op andere wijze worden ingezet dan waarvoor ze aan mij waren verstrekt. Er wordt flexibel en zorgvuldig omgegaan met door sitebezoekers en klanten verstrekte informatie, zodat zij altijd naar mijn beste kunnen de service ontvangen die zij mogen verwachten.Informeren

Ik wil u via deze privacyverklaring zo goed mogelijk informeren hoe en waarom ik persoonsgegevens verwerk.

Verzameling beperken

Ik let er nauwkeurig op dat het verzamelen van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat beslist noodzakelijk is voor de goede werking van de website en uitvoering van de door u als klant of sitebezoeker gevraagde diensten.

Verstrekking aan derden

Ik geef geen persoonsgegevens uit handen aan derden, tenzij u hiervoor expliciet toestemming heeft verleend en zulks noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van de aan mij opgedragen werkzaamheden. Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Bewaren van gegevens

Persoonsgegevens worden op papier bewaard in een archiefkast in een voor derden zonder toestemming niet toegankelijk kantoor. Bewaren geschiedt zolang de informatie noodzakelijk is voor uitvoering van aan mij opgedragen werkzaamheden, tot een aantal jaren daarna in verband met mogelijke vragen van of nazorg aan betrokkenen. Tevens fungeert dit archief als bron bij het zoeken van geanonimiseerde oplossingen bij veel voorkomende vragen.

Emailverkeer

Email wordt lokaal beheerd, het emailarchief is dus niet toegankelijk via een online omgeving. Emailcontact met u als sitebezoeker of klant wordt een aantal jaren bewaard zodat daarop kan worden teruggegrepen bij nieuw contact of vragen. Tevens fungeert dit archief als bron bij het zoeken van geanonimiseerde oplossingen bij veel voorkomende vragen.

Inzage en correctie

Ik respecteer te allen tijde uw recht om uw in mijn papieren en elektronische archief opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Verwijderen is uiteraard alleen mogelijk na be├źndiging van mijn werkzaamheden, omdat ik deze anders niet langer naar behoren kan verrichten.

Beveiliging

Ik neem binnen mijn mogelijkheden alle beveiligingsmaatregelen om misbruik van persoonsgegevens te beperken.


­Cookies:

Cookies voor Google Adsense

Op deze website worden advertenties van het Google Adsense advertentiesysteem weergegeven. Dit biedt bezoekers leveranciers-informatie over aanpassingen, en levert een (kleine) bijdrage in de kosten van deze website. Hiervoor zijn er cookies nodig. Cookies zijn kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. De informatie die daarin is opgeslagen kan bij een volgend bezoek aan de server, vanaf waar de cookie is geplaatst, teruggestuurd worden. Zo kunnen advertenties aangepast worden aan uw voorkeur.

Google gebruikt hiervoor DART-cookies, waarmee Google advertenties kan afstemmen op basis van uw bezoek aan websites. Google maakt gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven, wanneer een bezoeker op de website komt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (maar nooit een naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht interesse hebt. Meer informatie over het privacybeleid van Google advertenties en DoubleClick DART-cookie vindt u hier.

Cookies voor Google Analytics

Google Analytics is een andere dienst van Google waarvoor cookies worden geplaatst. Hierdoor krijgt de beheerder van deze site via rapportages inzicht in hoe bezoekers deze website gebruiken. En op grond daarvan voortdurend verbeteringen op de site doorvoeren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De beheerder van deze site heeft hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passen beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookies voor Social Media ("Add This")

Deze website bevat buttons om pagina's gemakkelijk te kunnen promoten en delen op sociale media zoals Facebook, LinkedIn, Twitter of Google+. De buttons werken door middel van stukjes code van "Add This", die de aangesloten sociale netwerken beheert. Deze code zorgt ervoor dat de cookies worden geplaatst. De beheerder van deze site heeft daar geen invloed op. Lees voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door deze netwerken de privacyverklaringen van "Add This" en de sociale netwerken zelf. Houd er rekening mee dat deze privacyverklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

De informatie die de sociale netwerken verzamelen wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door "Add This", Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookies uitschakelen

Wanneer u geen gebruik wilt maken van cookies, kunt u deze uitschakelen via uw browser. Kijk daarvoor in de helpfunctie van uw browser. Tracking cookies die door derden worden geplaatst kun je centraal verwijderen via Your Online Choices. Voor het DoubleClick DART-cookie dat gebruikt wordt voor Google Adsense kunt u zich ook bij Google afmelden. Het gevolg is wel, dat er minder relevante advertenties worden vertoond.

Wijzigingen

Het kan zijn dat deze site in de toekomst bovenstaande informatie wijzigt als gevolg van bijvoorbeeld het gebruik van andere advertentienetwerken of tools. Houd daarom deze pagina in de gaten, als u op de hoogte wilt blijven van onder andere het cookiegebruik op deze website.

Meer informatie

Wilt u meer weten over cookies en de cookiewet, probeer dan Cookies verwijderen, of kijk bij de Consumentenbond op: Wat zijn cookies?
- Waarvoor dienen cookies
- Stappenplan om cookies te verwijderen
- Hoe kun je cookies uitschakelen

Toch naar de site?

Na het lezen van bovenstaande informatie kunt u opnieuw kiezen de site al dan niet te bezoeken.
Klik daarvoor op één van de knoppen hieronder:


Disclaimer:

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De beheerder kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van alle informatie, en is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie. Deze site linkt naar andere websites, maar heeft geen enkele zeggenschap over en verantwoordelijkheid voor de vormgeving, eventuele inbreuk op geldende rechten, of inhoud van deze gelinkte pagina's. Deze berust berust volledig bij de eigenaren/beheerders van de betreffende websites.

De beheerder van deze website wil zorgvuldig omgaan met eventuele rechthebbenden van in de site gebruikte informatie of afbeeldingen. Indien bekend worden bronnen vermeld. Mocht hier ongewild sprake zijn van informatie waarop rechten van derden rusten, dan wordt deze op hun eerste verzoek van de site verwijderd.

De gegevens op deze website, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal en logo's, genieten auteursrechtelijke dan wel andere intellectueel eigendomsrechtelijke bescherming. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de sitebeheerder. In geval van toestemming voor het gebruik van de informatie op deze website, dient altijd een duidelijke, zo mogelijk aanklikbare, bronvermelding te worden toegevoegd naar deze website.

­

adres grootveld architekt en adviseur
Site design and copyright by Ir Grootveld / Blinksoft.