Woningaanpassing home > Woongroepen

Kleinschalige woongroepen.
(woon- of ouderinitiatieven)

woonvorm maraboehoek

U bepaalt hoe uw woonvorm er uit moet zien. Terwijl er veel vragen zijn. Wie levert de zorg? Wat is een geschikt gebouw? Bij lichamelijke handicaps zijn extra aanpassingen en zorg nodig. Hoe betalen we dat?
U zult moeten samenwerken met veel andere partijen. Op gebied van wonen, zorg, regelgeving ed. Elk met zijn eigen eisen en beperkingen.

In deze cruciale beginfase vallen de belangrijkste beslissingen. Over de kosten, de toekomstige bruikbaarheid en de invloed die u zelf krijgt.
Een goed begin is het halve werk. U moet er zelf voor zorgen, dat gemeente, woningcorporatie, indicatie-adviseur, ergotherapeut, architect, aannemer en anderen op één lijn komen. Op úw lijn...

Deze site helpt u hierbij op weg.


Stappenplan

stappen

Een goed begin is het halve werk. Denk met elkaar goed na over hoe (waar?) u straks wilt wonen. Maar houd wel rekening met mogelijke risico's. Zoals leegstand of problemen met zorgverleners. Probeer het samen eens te worden over zo realistisch mogelijke oplossingen. Realiseert u zich, dat u in deze fase de meest cruciale beslissingen neemt. Die bepalend zijn voor zowel uw aanpaskosten nu, als de woon- en zorgkwaliteit straks.

In grote lijnen moeten bij het realiseren van een woonvorm steeds dezelfde stappen worden gezet. Let op, dat lijstjes als deze geen rigide wetten zijn, maar alleen een hulpmiddel bij uw eigen voorbereidingen.

Soms kunnen, afhankelijk van de specifieke omstandigheden rondom een wooninitiatief, bepaalde stappen worden samengevoegd of zelfs overgeslagen. Er kan daarentegen ook blijken, dat aan bepaalde punten juist meer aandacht moet worden besteed.


Wensen en eisen.

wooninitiatief

Waaraan moet goede woonruimte voldoen? Het belangrijkst is het bieden van een persoonlijke en veilige omgeving. Daarnaast zijn aanpassingen nodig om een gebouw geschikt te maken voor groepsbewoning. Niet alleen aparte slaap- en badkamers voor alle leden van de woongroep. Maar ook is aandacht nodig voor de gemeenschappelijke ruimten en ruimten voor zorg en begeleiding. De meest uitgebreide aanpassingen zijn nodig in het geval van lichamelijk gehandicapte personen. Verzorging en (het werken met grote) hulpmiddelen vragen nu eenmaal veel ruimte. Zorg daarom zo vroeg mogelijk voor een goed doordacht en realistisch eisenprogramma!


De kosten.

spaarvarken kosten

Met het ontwikkelen van een wooninitiatief is veel geld gemoeid. Er is een éénmalige investering in het gebouw, met de bijbehorende zorginfrastructuur. Daarnaast zijn er de periodiek terugkerende kosten rond het wonen, de exploitatie en de zorgverlening.

De overheid gaat bij mensen met een functiebeperking, die met elkaar gaan samen wonen in een groep, uit van het scheiden van wonen en zorg. Voor de financiering van de zorg is er oa. het PGB. Voor het wonen zijn er mogelijkheden met de huurtoeslag. Soms is er de Wmo. Ook subsidies of sponsoring zijn mogelijk.


Huren of kopen?

lollige rolstoeler

U kunt proberen zelf grond te bemachtigen en daarop een bouwplan verwezenlijken. Of een bestaand woon/school/kantoorpand verbouwen. Dat levert uw woongroep nu en straks de meeste vrijheid op. Maar u moet wel over de capaciteit en de financiën beschikken om zelf een bouwproject te kunnen ontwikkelen.

Eenvoudiger is het voor de meeste initiatieven, om via een woningcorporatie een geschikt onderdak te verkrijgen. Toch is er ook dan veel geduld en doorzettingsvermogen nodig om uw plannen tot een goed einde te brengen.


De ergotherapeut.

oefenmat

Hoe gaat de verzorging straks in zijn werk? Welke (grote) hulpmiddelen zijn er (misschien) nodig, vooral bij de zorg voor lichamelijk gehandicapte personen? Hoe ziet de ideale oplossing er in uw situatie uit? Zorg daarom dat er in het begin al een goed doordacht programma van eisen komt. Dit geeft duidelijkheid naar alle betrokken partijen en vereenvoudigt de onderhandelingen.


De ergotherapeut is één van de mogelijkheden, om uw woongroep te helpen met het helder krijgen van deze eisen en wensen. Daarnaast bestaan er ook andere middelen, zoals bijv. de "taksatieschaal van Reintjes".


Het gebouwontwerp...

kantoor

Hoe komt u erachter of een gebouw de juiste mogelijkheden voor uw initiatief biedt? Uitgaande van het eisenpakket moet daarom een ontwerp op papier komen, dat dit eisenpakket, binnen de bouwkundige mogelijkheden, voor alle betrokkenen inzichtelijk maakt. Inclusief werk- en manoeuvreerruimten, hulpmiddelen, en inrichting.

Laat een onafhankelijke bouwkundige (onderlegd in de noodzakelijke verzorgingseisen bij mensen met beperkingen) deze mogelijkheden onderzoeken en met ideeën komen. Uw woongroep en alle andere betrokkenen zien zo direct de consequenties en mogelijkheden. Dit kan het proces aanzienlijk versnellen.


Verder lezen...

boeken lezen

Deze site behandelt vooral de bouwkundig-ergonomische kant van uw project. Gericht op het realiseren van een geschikt en leefbaar gebouw. Daarnaast zijn er natuurlijk nog vele andere zaken van belang rond kleinschalig wonen. Er bestaan veel publicaties en websites met informatie over dit onderwerp. Houd er rekening mee, dat informatie snel veroudert.

De onderstaande links verwijzen naar plaatsen binnen deze website, die voor u interessant kunnen zijn.

 
 

Site design and copyright by Ir Grootveld / Blinksoft.