Kleinschalige woonvormen.

Het opzetten van een kleinschalige woonvorm of zorgboerderij vraagt durf, inzet en kennis. Niet alleen over het bijeen zoeken van de juiste deelnemers. Maar ook over wie de zorg kan leveren. Of welk (type) gebouw geschikt is. Niet ieder gebouw of bouwplan is geschikt voor uw doel. Bij lichamelijke handicaps zijn veel aanpassingen nodig. En zorg. Met name bij dat laatste helpt deze site met veel informatie en het kosteloze spreekuur voor vragen over uw eigen situatie.

Op allerlei gebieden is samenwerking met andere partijen vereist om iets van de grond te krijgen. Die hebben allemaal hun eigen belangen en beperkingen. Al in beginstadium vallen de belangrijkste beslissingen. Over de deelnemers, kosten, bruikbaarheid en uw invloed op het resultaat. U moet zelf zorgen, dat bouwer, corporatie of gemeente op één lijn komen. Zorg dus voor heldere wensen en uitgangspunten die duidelijk maken wat u wilt. Aan de hand van uw eigen, met deskundige hulp ontwikkelde planvoorstel.


(Lees meer...)

tillift

kleinschalig ouderinitiatief
 
zorgboerderij
stappen

Een goed begin is het halve werk. Denk met elkaar na over minimum- en maximumeisen. Hoe en waar u straks wilt wonen. Houd daarbij rekening met mogelijke risico's. Zoals leegstand of problemen met zorgverleners. Probeer het samen eens te worden over zo realistisch mogelijke oplossingen. Houdt u zich voor, dat u in deze fase de meest cruciale beslissingen neemt. Die bepalend zijn voor zowel uw aanpaskosten nu, als de woon- en zorgkwaliteit straks.

Waaraan moet goede woonruimte voldoen? Het belangrijkst is een persoonlijke en veilige omgeving. Daarnaast zijn aanpassingen nodig om een gebouw geschikt te maken voor groepsbewoning. Niet alleen aparte slaap- en badkamers van het juiste formaat, voor elk lid van de woongroep. Maar ook is aandacht nodig voor de gemeenschappelijke ruimten en infrastructuur voor zorg en begeleiding. De meest uitgebreide aanpassingen zijn nodig in het geval van lichamelijk gehandicapte personen. Verzorging en (het werken met) grote hulpmiddelen vragen nu eenmaal veel ruimte. Denk daarom al zo vroeg mogelijk na over een realistisch eisenprogramma. Vraag hierbij zonodig deskundig advies, het is de basis voor alles wat volgt.


(Lees meer...)

spaarvarken kosten

Met een wooninitiatief is veel geld gemoeid. Denk aan opstartkosten, zoals de éénmalige investering in een gebouw met zorginfrastructuur. Daarnaast zijn er de exploitatiekosten rond het wonen en de zorgverlening. De overheid gaat uit van het scheiden van wonen en zorg. Voor het wonen zijn er mogelijkheden met de huurtoeslag. De zorg moet meestal worden gefinancierd uit het van de bewoners. Voor hulpmiddelen is er de Wmo. Voor al het andere moet worden teruggevallen op subsidies of sponsoring.

Sommige woongroepen of zorgboerderijen ontwikkelen op een vrije locatie nieuwbouw voor eigen rekening. Of verbouwen een bestaand bedrijfs-, school- of kantoorpand. Dat levert een woongroep nu en straks de meeste vrijheid op. Maar u moet hiervoor wel over de mogelijkheden en financiën beschikken. De meeste initiatieven lukt het om via een woningcorporatie geschikt onderdak te verkrijgen. Toch is er ook in dat geval veel geduld en doorzettingsvermogen nodig om adequate oplossingen voor alle betrokkenen te ontwikkelen.


(Lees meer...)

oefenmat

Hoe verleent u straks de verzorging? Welke (grote) hulpmiddelen zijn daar (misschien) voor nodig? Vooral in het geval van (ernstig) lichamelijk gehandicapte personen? Denk erover na hoe de ideale oplossing er in uw situatie uitziet. Maak daar een realistisch plan voor. Daarvoor is in het begin al een goed doordacht programma van eisen noodzakelijk. Dit geeft duidelijkheid naar alle betrokken partijen en vereenvoudigt de onderhandelingen.

De ergotherapeut is één van de mogelijkheden, om uw woongroep te helpen met het helder krijgen van deze eisen en wensen. Daarnaast bestaan er ook andere middelen, zoals bijvoorbeeld de "taksatieschaal van Reintjes", een zelfhulpmiddel waarin alle relevante zorghandelingen aan bod komen.


(Lees meer...)

kantoor

Hoe komt u erachter of een beoogd gebouw of bouwplan precies de juiste mogelijkheden voor uw initiatief biedt? Wanneer er een eisenpakket beschikbaar is moet aan de hand daarvan een ontwerp worden gemaakt. Rekening houdend met de bouwkundige randvoorwaarden, maakt zo'n plattegrond-op-schaal dit eisenpakket voor alle betrokkenen direct inzichtelijk. Zeker wanneer daarin ook de werk- en manoeuvreerruimten, hulpmiddelen, en inrichting zijn mee ontworpen.

Een bouwkundige die ervaring heeft met de noodzakelijke verzorgingseisen voor mensen met beperkingen kan alle mogelijkheden onderzoeken en met een aantal ideeën komen. Uw woongroep en alle andere betrokkenen zien daarin direct alle consequenties en mogelijkheden van zowel gebouw als eisenpakket. Deze helderheid zal het proces aanzienlijk versnellen.

­Wegwijzers binnen de site.

Aan de hand van de onderstaande links kunt u nog meer informatie vinden, die mogelijk nuttig voor u kan zijn. Ze verwijzen naar een aantal interessante plaatsen op de website.

­

adres grootveld architekt en adviseur
Site design and copyright by Ir Grootveld / Blinksoft.