Langer thuis wonen (senioren).

U gaat als vijftig-plusser een nieuwe levensfase in. Kinderen het huis uit en misschien stoppen met werk.
Dat huis, waar u al zo lang woont, kunt u nu eens helemaal naar wens aanpassen. Luxer en perfect passend. Zet de kroon op uw "wooncarrière" en neem gelijk de voorzieningen voor toekomstige zorg mee. Mocht u dat ooit nodig krijgen, dan bent u er klaar voor...

Deze site helpt u om uw woongenot te vergroten. En te investeren in uw toekomst door uw huis "levensloopgeschikt" te maken.

Hier vindt u antwoorden op enkele belangrijke vragen wanneer wilt verbouwen:

  1. Comfort en "domotica".

  2. Goed beginnen is 't halve werk.

  3. Waar heb ik het meest aan?

  4. Wat kan er financiëel?

  5. Bouwtekening en uitvoering.

  6. Wegwijzers binnen de site.

  7. Advies, ontwerp en ondersteuning.


(Lees meer...)

thuispoes

vitale senioren of ouderen
 
comfortabel zitten
liftaanpassing en domotica

Waarom zou u verhuizen? Er is steeds meer te koop om uw huis comfortabeler te maken, zonder dat het er "gehandicapt" uitziet. Beugels zijn simpel te plaatsen. Verder bestaan er mooie design produkten die uw leven veraangenamen. Zo kunt u zonder veel breekwerk nog lang vooruit in uw huis.

Ingrijpender aanpassingen maken u minder afhankelijk van anderen. Een toilet boven of een traplift zijn kostbaar en vragen deskundige voorbereiding. Zelfs een uitgebreide verbouwing zoals een serre, keuken of aanbouw is vaak mogelijk. Dus waarom niet bij u thuis? Met zo'n "levensloopbestendige" woning bent U op alles voorbereid.

Slimme elektronica (ofwel: "domotica") neemt u zorg uit handen en biedt ook nog extra comfort. Denk aan losse apparatuur zoals camerabewaking, elektrische deur-, raam- of gordijnopeners, en intercomsystemen. Dergelijke zaken zijn vrij eenvoudig in bestaande situaties aan te brengen.
Complete op afstand bestuurbare "slimme" woningen bestaan ook al. Waar u met één knop alles in- en uitschakelt, of de thermostaat vóór u thuiskomt via het internet alvast hoger zet. Zulke complete, geintegreerde domoticasystemen zijn meer bedoeld voor nieuwbouw of ingrijpende verbouw.

Of u kiest voor domotica, bouwkundige aanpassingen of beide: Investeer altijd in goede voorbereiding en deskundige ondersteuning. Dat betaalt zich terug!


(Lees meer...)

stappen

Met helder geformuleerde wensen verloopt het contact met instanties beter. Als u weet wat u wilt kost het minder energie om uw doel te bereiken. Zoals snellere procedures en beter bij u passende voorzieningen. Ook zijn eventuele geschilpunten voor alle partijen direct duidelijk. Vormt u zich dan ook een mening over een aantal belangrijke vragen.

Het aanvragen van vergunningen of Wmo-subsidie verloopt via uw gemeente. Volg daarbij vanaf het begin de juiste strategie. De bereidheid om later op eenmaal ingenomen standpunten terug te komen zal bij uw gemeente niet groot zijn! Wacht dus niet af waarmee men komt maar neem zelf het initiatief. U krijgt meestal maar één kans.

Gemeenten en adviesbureaus letten voornamelijk op de kosten van een oplossing. Logisch, het is immers gemeenschapsgeld. Maar dit gaat vaak ten koste van de gebruikskwaliteit. Dat is niet in uw belang. Ontwikkel daarom al in een vroeg stadium uw eigen, professioneel onderbouwde voorstel. Vóór u de Wmo benadert. Investeren in deskundigheid van buiten verdient u terug door besparingen in tijd, kosten en stress. Bekijk het stappenplan en een aantal nuttige tips.


(Lees meer...)

lift

U kent zelf uw zwakke punten en die van uw woning het beste. Denk daarom eens goed na over wat u zou willen verbeteren. Een tweede toilet in de badkamer? Een oplossing voor de trap? Een serre aan de woonkamer? Stel een lijstje op van dergelijke zaken. Neem daarin ook de noodzakelijke aanpassingen mee, voor onverhoopte zorg thuis in de toekomst.

Met hulp van de thuiszorg, een ergotherapeut of een gespecialiseerde architekt kunt u een eisenpakket opstellen. Zo'n architect met ervaring in de zorgwereld kan bovendien de verschillende mogelijkheden voor uw woonsituatie beoordelen. Een creatief ontwerp brengt vervolgens de meest verrassende en onvermoede oplossingen voor uw eigen vertrouwde huis aan het licht!


(Lees meer...)

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) biedt in sommige gevallen een bijdrage in de kosten. Uitgangspunt is de zelfredzaamheid van de burger. Zeker in geval van "voorzienbare" ouderdomsverschijnselen is de bereidheid niet groot om bij te dragen in de kosten van woningaanpassingen. Uitsluiting enkel op grond van ouderdom is juridisch niet toegestaan. Soms springen fondsen bij. Diverse provincies hebben wel eens subsidieprojecten lopen om langer thuiswonen mogelijk te maken.

Wet Maat­schappe­lijke Onder­steuning


gemeente

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). biedt subsidiemogelijkheden voor het oplossen van ergonomische problemen thuis. De gemeente voert de regeling uit en gaat altijd uit van de goedkoopst adequate oplossing in uw situatie. Dit is meestal een verhuiskostenvergoeding maar bij uitzondering ook een (dure) woningaanpassing. Zo nodig inclusief teken- en voorbereidingskosten. U kunt onderhandelen over een pgb voor een oplossing op maat.

Houd rekening met de vele beperkingen, waarvan vooral senioren last kunnen hebben. Zo zijn "algemeen gebruikelijke" of "afgeschreven" voorzieningen meestal uitgesloten. Vanaf de middeninkomens biedt de Wmo vanwege de hoge eigen bijdragen eigenlijk alleen voordelen bij zwaardere zorgbehoeften.

Onderbouw uw Wmo-aanvraag met zoveel mogelijk aanvullende, relevante informatie. Men neemt u serieuzer als deze afkomstig is van deskundigen. Belangrijk zijn een eisenpakket van ergotherapeut of revalidatiecentrum, relevante gegevens van uw medische behandelaars, een professionele ontwerptekening (incl. zorgindeling!), een kostenraming, ed. Verwacht niet dat uw gemeente alles zonder meer overneemt, maar uw uitgangspositie wordt zo in elk geval duidelijk.

­

Uit eigen middelen.


eigen kosten

Wanneer u alles zelf op eigen kosten regelt heeft u geen last van overheidsbemoeienis. Financiering kan soms uit de overwaarde van een woning. Die is in veel gevallen vrij van hypotheekschuld. Het is voor woningverbeteringen als deze vaak mogelijk om een bestaande hypotheek te verhogen. Verschillende banken hebben speciale seniorenadviseurs die met u meedenken. In geval van aanbouwen is er altijd een waardevermeerdering. In enkele gevallen springen fondsen bij. Gemeenten en provincies hebben soms tijdelijke subsidieprojecten voor langer thuiswonen.

Omdat er geen eisen worden gesteld, zoals bij een Wmo-aanvraag, is er ook geen controle op de deugdelijkheid van mogelijke aanpassingen. Terwijl u wettelijk (ook bij vergunningvrij bouwen) zelf verantwoordelijk blijft voor het voldoen aan alle bouweisen. Met deskundige ondersteuning komt u tot verantwoorde oplossingen die recht doen aan uw kostbare woning. Zulke investeringen in professionele planbegeleiding betalen zich altijd terug.


(Lees meer...)

bouwtekening en uitvoering

Voor een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) dient u bij de gemeente tekeningen en berekeningen in. Deze worden getoetst aan het bestemmingsplan en de bouwvoorschriften. Ook beoordelen de Welstandscommissie en de Brandweer uw plannen. Deze bouwkundige beoordeling verloopt afzonderlijk van een eventuele Wmo-procedure.

Bij vergunningvrij bouwen is geen aanvraag nodig, al blijven goede tekeningen ook dan belangrijk. U draagt dan immers zelf de verantwoordelijkheid, dat alles wat u realiseert voldoet aan de bouwregels. U heeft ze verder nodig als basis voor de aanvraag van gelijkwaardige offertes bij verschillende aannemers. Op grond van deze tekeningen legt u vervolgens waterdichte afspraken vast over bouwtijd, kwaliteit en kosten.

­Wegwijzers binnen de site.

Aan de hand van de onderstaande links kunt u andere informatie vinden, die mogelijk nuttig voor u kan zijn. Ze verwijzen naar een aantal interessante plaatsen op de website.

­

adres grootveld architekt en adviseur
Site design and copyright by Ir Grootveld / Blinksoft.